აგრო სესხი

აგრო სესხი თქვენი ოჯახისთვს


შენ გჭირდება დრო, მოთმინება და ძალისხმევა რათა გაზარდო უფრო მეტი. მეტი კაპიტალი მოგცემს მეტ შესაძლებლობას. არ შეყოვნდე!

აქციე ოჯახური მეურნეობა ფერმერულ მეურნეობად!

სესხის პირობები:

მიზნობრიობა

თანხა

ვალუტა

ვადა

უზრუნველყოფა

აგრო სესხი

 50 - 50 000

ლარი

 48 თვე

უზრუნველყოფის გარეშე

 

 

 

50 000 ლარის ექვივალენტი დოლარში;

კრისტალი გთავაზობთ თქვენს შემოსავალებზე მორგებულ სეზონურ გრაფიკს.

 


აგრო განვადება

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის მიზნით კრისტალი გთავზობთ აგრო განვადება სასოფო-სამეურნეო ინვენტარზე.


სესხი პირობები

მიზნობრიობა

თანხა

ვალუტა

ვადა

უზრუნველყოფა

აგრო სესხი

 50 - 50 000

ლარი

 12 თვე

უზრუნველყოფის გარეშეითანამშრომლეთ ჩვენთან! ჩვენ ვაფინანსებთ ყველაზე პასუხისმგებლიანად მიკროსაფინანსო სექტორში!