კონვერტაცია

მიმდინარე კუსი

ყიდვა გაყიდვა
1 USD = 1.000 1.000
1 EUR = 1.000 1.000
1 RUB = 1.000 1.000
1 TRY = 1.000 1.000
1 GBP = 1.000 1.000
1 AZN = 1.000 1.000