კონვერტაცია

მიმდინარე კურსი

ყიდვა გაყიდვა
1 USD = 1.0000 1.0000
1 EUR = 1.0000 1.0000
1 RUB = 1.0000 1.0000
1 TRY = 1.0000 1.0000
1 GBP = 1.0000 1.0000
1 AZN = 1.0000 1.0000
1 CHF = 1.0000 1.0000
1 AMD = 1.0000 1.0000