ოქროს სესხი

კრისტალში ოქროს სესხზე, ოქროს პირობებია!

მიუსწარი ყველაზე კარგ პირობებს ოქროთი უზრუნველყოფილ სესხზე.

◙ ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება,
◙ გაცემის და დაფარვის საკომისიოს გარეშე,
◙ საპროცენტო განაკვეთი 1.5 % დან,
◙ ეფექტური 1.64 % დან.

 ოქროს სინჯი     შეფასების თანხა ლარში 1 გრ. ოქროზე   
 სინჯი  
375 43
500 89
585 104
750 133
900 160
958 170

ფილიალების სანახავად დააკლიკე აქ