აპლიკაციის ფორმა

პირადი მონაცემები

საკონტაქტო ინფორმაცია

განათლება

სპეციალიზირებული კურსები, სემინარები

უცხო ენები

ინგლისური :
თავისუფლად
კარგად
დამაკმაყოფილებელი
არ ვფლობ
რუსული:
თავისუფლად
კარგად
დამაკმაყოფილებელი
არ ვფლობ
ქართული:
თავისუფლად
კარგად
დამაკმაყოფილებელი
არ ვფლობ

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

Word
Excel
PowerPoint
Outlook

სამუშაო გამოცდილება

რეკომენდატორები:

ფოტო *