სიახლეები

კრისტალის აგრო კლუბი

15 სექტემბერი 2017

,,აგრო კლუბი'' წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე აგრო ფერმერების გაერთიანებას, რომელიც ფერმერებს საშუალებას აძლევს მიიღონ და გააზიარონ ცოდნა. კრისტალის მისიაა შეიქმნას სასწავლო ცენტრი, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში ფერმერების თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით ამაღლებას, მათთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას და კონსულტაციის მიწოდებას, რაც მათ შემდგომში დაეხმარებათ მაღალი ხარისხის და რაოდენობრივად მეტი პროდუქციის მოყვანაში.