სიახლეები

კრისტალის აგრო კლუბის შეხვედრა ზესტაფონში

04 ოქტომბერი 2017

კრისტალის აგრო კლუბის მორიგი ინტერაქციული შეხვედრა ზესტაფონში გაიმართა!

,,აგრო კლუბი'' წარმოადგენს საქართველოში მომუშავე აგრო ფერმერების გაერთიანებას, რომელიც ფერმერებს საშუალებას აძლევს მიიღონ და გააზიარონ ცოდნა.