სიახლეები

კრისტალმა 10 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები გამოუშვა.

28 დეკემბერი 2017

სს მისო კრისტალმა 10 მილიონი ლარის ღირებულების არასუბორდინირებული არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები გამოუშვა.