სიახლეები

გამოწვევები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბაზარზე

25 სექტემბერი 2019

რა გამოწვევები აქვს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბაზარს? - Crystal • კრისტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე არჩილ ბაკურაძის შეფასება.