სიახლეები

გადახდის მეთოდები

გადახდის მეთოდები

29 ოქტომბერი 2021

ძვირფასო მომხმარებელო, თუ თანხის შეტანა Pay Box-ის აპარატით ვერ შეძელით, შეგიძლიათ გადაიხადოთ კრისტალის ნებისმიერი ფილიალის ან შემდეგი არხების მეშვეობით:


 მიმღები ბანკი -  სს ლიბერთი ბანკი, ბანკის კოდი LBRTGE22

მიმღების დასახელება - სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი

მიმღების ანგარიშის ნომერი -  GE53LB0114132024326000

 

   მიმღები ბანკი -  სს თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი TBCBGE22

მიმღების დასახელება - სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი

მიმღების ანგარიშის ნომერი - GE84TB0311636080100001

 

  მიმღები ბანკი -  სს საქართველოს ბანკი, ბანკის კოდი BAGAGE22

მიმღების დასახელება - სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი

მიმღების ანგარიშის ნომერი - GE28BG0000000233343700