ყიდვა გაყიდვა
USD 1.0000 1.0000
EUR 1.0000 1.0000
RUB 1.0000 1.0000
TRY 1.0000 1.0000
GBP 1.0000 1.0000
BUY
USD 2.4144
EUR 2.7155
RUB 4.2758
TRY 0.6770
GBP 3.1322

კომპანიის სიახლეები