ყიდვა გაყიდვა
EUR 2.547 2.56
USD 2.402 2.413
RUB 0.0357 0.0387
TRY 0.805 0.835
BUY
EUR 2.5515
USD 2.4046
RUB 3.6669
TRY 0.8280

კომპანიის სიახლეები