ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.5641
USD 2.4074
RUB 3.6356
TRY 0.8386

კომპანიის სიახლეები