ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.5796
USD 2.3679
RUB 3.7977
TRY 0.7700

კომპანიის სიახლეები