ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.7782
USD 2.4874
RUB 3.2342
TRY 0.8474

კომპანიის სიახლეები