ყიდვა გაყიდვა
EUR 2.721 2.732
USD 2.572 2.579
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.7351
USD 2.5837
RUB 4.4784
TRY 0.7189

კომპანიის სიახლეები