ყიდვა გაყიდვა
EUR 2.375 2.397
USD 2.142 2.15
RUB 0.0317 0.0329
TRY 0.717 0.729
BUY
EUR 2.3985
USD 2.1461
RUB 3.2531
TRY 0.7288

კომპანიის სიახლეები