ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.8695
USD 2.7084
RUB 4.5444
TRY 0.7189

კომპანიის სიახლეები