ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.8003
USD 2.4806
RUB 3.1228
TRY 0.8473

კომპანიის სიახლეები