ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.5377
USD 2.2941
RUB 3.5037
TRY 0.7800

კომპანიის სიახლეები