ყიდვა გაყიდვა
EUR 2.495 2.53
USD 2.29 2.33
RUB 0.0435 0.047
BUY
EUR 2.5005
USD 2.2790
RUB 4.5652

კომპანიის სიახლეები