ყიდვა გაყიდვა
EUR 2.465 2.495
USD 2.275 2.295
RUB 0.0425 0.048
BUY
EUR 2.4747
USD 2.2844
RUB 4.4874

კომპანიის სიახლეები