ყიდვა გაყიდვა
USD 1.0000 1.0000
EUR 1.0000 1.0000
RUB 1.0000 1.0000
TRY 1.0000 1.0000
BUY
USD 2.4100
EUR 2.6161
RUB 4.3181
TRY 0.6731

კომპანიის სიახლეები