ყიდვა გაყიდვა
EUR 2.485 2.51
USD 2.285 2.31
RUB 0.0435 0.047
BUY
EUR 2.5005
USD 2.2790
RUB 4.5652

კომპანიის სიახლეები