ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.5864
USD 2.3479
RUB 3.6425
TRY 0.7670

კომპანიის სიახლეები