ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.5947
USD 2.3132
RUB 3.6418
TRY 0.7845

კომპანიის სიახლეები