ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.5399
USD 2.3957
RUB 3.6453
TRY 0.8299

კომპანიის სიახლეები