ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.6303
USD 2.4080
RUB 3.8679
TRY 0.7810

კომპანიის სიახლეები