ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.7842
USD 2.4892
RUB 3.2390
TRY 0.8562

კომპანიის სიახლეები