ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.6037
USD 2.3297
RUB 3.6790
TRY 0.7752

კომპანიის სიახლეები