ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 1
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.6289
USD 2.3709
RUB 3.6653
TRY 0.8148

კომპანიის სიახლეები